Bli medlem
 
 
Medlemsavgift 2020
 
Familj:300:-
Vuxen:150:-
 

Medlem blir du genom att sätta in avgiften på Bangiro 318-4595

eller på klubbens Swishnummer 123 570 70 96

Org-nr: 802508-7175

Glöm ej att uppge namn, adress, telefonnummer samt årtal.

Klubben vill minimera kontanbetalning på aktiviteter, nyttja klubbens Swishnr.

 
För din medlemsavgift får du:
 
* Rätt att med rösträtt deltaga i klubbens medlems- och  årsmöten
* Deltaga på kurser som klubben ordnar på medlemmarnas önskemål
* Representera klubben i tävlingar som anordnas årligen av länets klubbar
* Nyttja klubbens hemsida
* Kontakt med likasinnade, mer eller mindre "hästtokiga" (eller hästkloka) människor
och framför allt inspiration till och möjlighet att utöva en stimulerande och givande
hobby för dig själv och din-a häst-ar
 
Hemsida:
 
Ett forum för medlemmar:
- Köp och sälj
- Fotogalleri
- Aktuellt
- Länkar
- Mailkontakter
- Länets godkända hingstar