Lokalklubbar
 
     I landet finns 13 lokala klubbar, som har till uppgift att på det lokala planet
anordna kurser och öka användningen av Ardennerhästen.
Här följer en förteckning på ordföranden i respektive Ardennerklubb.
     
 Klubb Ordförande  Adress Postnr & Ort Tel
Ardennerklubben Sydost

Anton Kraft

 Tillingatorp

342 64 ÖHR

076-2432417

Föreningen Draghästen

Stefan Johansson  Davide Rone  620 12 Hemse  0498-881 73 
Göteborg – Bohus läns Ardennerklubb

Giertz Skog  Folkesberg 26  450 52 Dingle  0524-409 09 
Hallands-Älvsborgs Läns Ardennerklubb

Kjell Rikardsson  Backen Björkhult 92  430 20 Veddige  0340-376 31 
Hälsinglands Ardennerklubb

Anette Nordh Svedja 401 826 93 Söderhamn 070-6807786
Jönköpings Läns Ardennerklubb

Jan-Sivert Antonsson  Havsjö Fällhemmet  571 66 Bodafors  0380-37 08 61 
Skaraborgs Läns Ardennerklubb
 
Emelie Gillberg  Holmestad Sörtorp  533 91 GÖTENE  0511521 00
Skåne-Blekinge Ardennerklubb

Bengt Svensson Bläsinge 4926  264 94 KLIPPAN 070-4051252
Sörmlands Ardennerklubb

Barbro Åkerberg  Box 121  610 70 Vagnhärad  070-285 40 60 
Upplands Ardennerklubb

Cecilia Birgersson  Skämsta 101 815 92 TIERP 070-216 65 55 
Värmlands Ardennerklubb

Peter Nilsson Stöpafors 272 686 93 SUNNE 0565-921 78
Östergötlands Läns Ardennerklubb

Kjell Brinkby  Brink  590 51 Vikingstad  013-850 17 
Örebro Läns Ardennerklubb

Caroline Pellrud Gysta Löfsta Gård 716 92 FJUGESTA 072-735 05 99
Mittsverige Lena Eriksson Gåije 165 830 02 MATTMAR 070-356 95 94
Dalarna Jonas Karlsson Rossberga 36 774 98 HORNDAL 070-240 39 03