Om

 

Historik
Klubben bildades 23 april 1981 på intiativ av Herman Fridländer, Tibble, då Avelsföreningen för svenska
Ardennerhästen har planer på en omorganisation. Den skulle bestå i bildandet av länsklubbar med
nuvarande riksorganisation klubbens första möte hölls på Storstugan vid torget i Katrineholm.
Efter diskussion föreslogs namnet Sörmland-Örebro Läns Ardennerklubb för att täcka upp länen.
En interimstyrelse tillsatts, bestående av: Tore Gustavsson ordf. Egon Eriksson vice ordf. Tina Brantberg sekr.
Gunnar Berg kassör, Kjell Andersson styrelseledamot. Tommy Rännbäck och Lars Frisell suppl.
Kjell Gustavsson, Bo Riksson revisorer. Lars Johansson, Åke Bernhardsson revisorsuppl.
Stadgar upprättades och godkändes av mötet. Medlemsavg. sattes till 30:-/år.
15 pers. slöt upp till detta första möte.
År 2008 bildade Örebro Län en egen klubb, som Avelsföreningens styrelse godkände, därav vårt
nuvarande klubbnamn Sörmlands Ardennerklubb.
 
Om oss
Klubben har idag runt 60 medlemmar med en hög procent aktiva.
Vi deltager varje år i länets distriktstävlingar med uttagning till SM i skogskörning, brukskörning,
bruksridning och plöjning med stora framgångar. Vi anordnar även evenemang som prova-på dagar
med körning i skogen, flätkurser för att hålla denna teknik vid liv, tillpassning av sele, tappskokurser,
läderkurser och visning av häst vid hand m.m.
Vi finns också representerade vid ett flertal marknader, hästevents och uppvisningsdagar.
 
Vårt mål
Ardennerhästen är en del av svensk historia som inte får gå förlorad för kommande generationer.
Dess traditionella arbeten inom jord- och skogsbruk är idag begränsade men vi vill visa att det finns
ett behov av denna starka och välvilliga ras även i framtiden.
Det är viktigt att tillvarata de äldres kunnande om allt ifrån blodslinjer till gamla redskap ch verktyg samt
att utveckla och addera fler användningsområden för ardennerhästen. Vi har ett arv att förvalta!
Vårt mål är att den Svenska Ardennerhästen ska bibehållas som typ och att visa och sprida dess
mångsidighet och höga kvalitet.